Mensen zijn eigenzinnig

Omdat homeopathie een geneeskunde is die door mensen wordt uitgeoefend en mensen de neiging hebben om dat wat voor hen gebeurd is in de geschiedenis met een andere blik te bekijken, ontstaan er variaties - laten we zeggen dat we eigenzinnig zijn....

Variaties in de  homeopathie

De homeopaten die werken volgens de manier die Hahnemann heeft aangegeven, worden klassiek homeopaten genoemd. 

Er zijn ook klinisch homeopaten. Zij geven deels, homeopathische middelen i.p.v. chemische medicijnen en technische oplossingen, meestal voor een klacht. Zo kan er dus voor elke klacht een apart middel voorgeschreven worden.  

Daarnaast zijn er nog complex-homeopaten. Zij werken met mengsels van verschillende homeopathische geneesmiddelen. Dat zijn vaak de middelen die één of meer symptomen gemeenschappelijk hebben (zoals bijvoorbeeld neusverkoudheidssymptomen bij Allium Cepa (ui) en Eupharsia (ogentroost)). De gedachte erachter is dat er altijd één of meer middelen zullen zijn die passen. Dit soort complexmiddelen vindt u vaak bij drogisten en reformhuizen. Het idee dat ze ongevaarlijk zijn, is zeker bij langdurig gebruik, onjuist. Homeopathische middelen hebben altijd een diepe werking op het menselijk organisme.

Zowel de klinische als de complex-homeopathie zijn niet in overeenstemming met hoe Hahnemann de homeopathie in zijn Organon heeft beschreven. Integendeel daarin beschrijft hij duidelijk dat er altijd maar één geneesmiddel tegelijkertijd mag worden voorgeschreven én dat dat middel dient te worden voorgeschreven op de totaliteit van alle klachten; dus zowel mentaal/emotioneel als energetisch en fysiek.

Er zijn tegenwoordig homeopaten die volgens een geheel andere methode werken en meerdere middelen tegelijk voorschrijven, danwel middelen in kortere tijd (enkele uren of dagen) met elkaar afwisselen. Ook dat is niet zoals Hahnemann het beschreven heeft. Daarnaast kan het ook verwarrend zijn om te ervaren wat welk middel nu precies doet.

Voor alle duidelijkheid: de klassiek homeopaat die werkt volgens de methode, zoals die door grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann is ontwikkeld, schrijft steeds één geneesmiddel voor dat gedurende langere tijd wordt ingenomen.
Alle andere vormen zijn later ontstaan. Mogelijk leiden die ook tot genezing, dat kan natuurlijk maar het is niet de homeopathie zoals Hahnemann dat oorspronkelijk heeft bedoeld.

Als u een homeopaat bezoekt, vraag dan naar de manier waarop hij of zij werkt, dat voorkomt verwarring of teleurstelling.