Klassieke homeopathie

Op deze website vind je informatie over wat homeopathie is, hoe een behandeling bij een homeopaat verloopt en wat je kunt verwachten als je homeopathische geneesmiddelen gaat gebruiken.
Daarom leggen we op deze pagina's uit wat de grondslagen van de homeopathie zijn en hoe homeopathie en een homeopathische behandeling werken.

Een 'nieuwe' geneesmethode

Er zijn een heleboel manieren om met ziekte en gezondheid om te gaan. Iedere tijd en iedere cultuur kent zo zijn eigen benadering. 
De homeopathie zag al in de 19e eeuw het levenslicht; Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, publiceerde zijn eerste boek over homeopathie in 1810 en de homeopathie heeft al in zijn leven maar ook daarna verschillende succesvolle perioden gekend. Zo 'nieuw' is het dus eigenlijk niet, het is net zo oud als de nu in de westerse wereld algemeen gebruikte universitaire geneeskunde.
De laatste 75 jaar heeft de klassieke homeopathie zich in een snel tempo over de hele wereld verspreid. Hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat men er geleidelijk aan van overtuigd raakt dat iemand pas echt beter kan worden als de (diepere) oorzaak van het ziek zijn wordt aangepakt - één van de fundamenten van de homeopathie. Misschien ook omdat mensen langzamerhand de beperkingen en keerzijden van de medische techniek en farmacologie gaan inzien. Waarschijnlijk speelt ook de meer menselijke benadering van de homeopathie een rol en wordt de keuze voor de homeopathie gemaakt vanuit het gevoel op een meer natuurlijke manier met zichzelf en met bijvoorbeeld de eigen kinderen om te willen gaan.

Een menselijke benadering

Stel je hebt last van migraine, maagpijn, COPD of reumatische klachten. Of misschien heb je wel nergens concreet pijn, maar voel je je gewoon niet optimaal: je bent voortdurend moe, nerveus, gejaagd, angstig of depressief. Kortom, het leven geeft niet wat je er van verwacht. Het bijzondere van de homeopathische aanpak is dat deze klachten niet worden weggedrukt door middel van pijnbestrijding of kalmerende middelen. In de homeopathie gaan we er vanuit dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk, emotioneel of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft. Als je aan deze oorzaak voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken, lukt dat dikwijls een tijdje, maar het probleem wordt er niet mee opgelost. Integendeel, dikwijls raak je steeds verder af van een optimale gezondheid en van diegene die je zou kunnen zijn: iemand die op een creatieve manier zin geeft aan het leven, die moeilijkheden aandurft en aanpakt, voldoende energie heeft en lekker in zijn vel zit.

Iedereen is uniek

Wat de oorzaak van de klachten ook is, dikwijls verschillen ze van persoon tot persoon. Daarom kiest de klassiek homeopaat voor een individuele benadering. Dit betekent dat hij of zij niet alleen geïnteresseerd is in algemene ziektesymptomen zoals koorts, pijn of stijfheid. Belangrijk is ook de specifieke manier waarop deze symptomen zich bij ieder individu laten zien. Daarom krijgen tien migrainepatiënten soms allemaal een ander homeopathisch middel. Ze hebben allemaal op een andere manier hoofdpijn: de een is er zo misselijk bij dat hij of zij moet overgeven, de ander heeft dat niet, maar kan helemaal niet tegen licht, enzovoort.

In de anderhalf uur die een eerste consult duurt, zal de klassiek homeopaat dan ook proberen zich een beeld te vormen van de essentie van iemands lichamelijke en psychische klachten, zijn leefgewoonten en persoonlijkheid. Alleen op deze wijze kan een homeopathisch geneesmiddel gevonden worden dat de gehele persoon in evenwicht brengt. Als dat lukt, is er geen voedingsbodem meer aanwezig voor het ontstaan van klachten. Deze zullen dan ook, mits er geen onherstelbare schade aan het organisme is ontstaan, geleidelijk verdwijnen.

Genezen doe je zelf...

Homeopathie blijkt in staat bij mensen (maar ook bij dieren en zelfs bij planten) het zelfgenezend vermogen te stimuleren. Dit zelfgenezend vermogen is een wonderlijk werkend natuurlijk fenomeen dat normaal gesproken zonder hulp van buitenaf mensen weer beter maakt: bijvoorbeeld een diepe wond die zich keurig herstelt zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Door allerlei oorzaken kan dit zelfgenezend vermogen verzwakt zijn. Met name bij chronische aandoeningen lukt het dan niet meer om zonder hulp van de klachten af te komen. Het homeopathisch geneesmiddel, dat nauwkeurig voor iemand is uitgezocht en precies op alle ziekteverschijnselen past, kan in dat geval te hulp schieten. Het middel stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen en de natuur doet de rest...

Lees en kijk verder op deze pagina's en ontdek wat homeopathie voor jou en je medemensen kan betekenen.

De KVHN

Hoewel deze website eigendom is van de Academie voor Klassieke Homeopathie is ze bedoeld als algemene voorlichtingswebsite over homeopathie.
Daarom willen we je hier wijzen op de patiëntenvereniging 
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.
Zij behartigen de belangen van mensen die goede ervaringen met homeopathie hebben en willen dat er maatschappelijk meer acceptatie komt voor onze prachtige geneeswijze.

Ga eens kijken op de website en als je de homeopathie een warm hart toe draagt.... wordt lid van de vereniging!

De NVKH

Op het youtubekanaal van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), wat een vakvereniging van homeopaten is, staan een aantal filmpjes die laten zien hoe homeopathie werkt en hoe een behandeling en consult verloopt.

Wetenschap

Veel mensen vragen naar wetenschappelijk bewijs voor homeopathie of zeggen dat er geen bewijs is. Dat laaste is niet waar. Er is inmiddels heel wat bewijs voor de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen. Als je daar meer over wilt weten kun je kijken op de wetenschapspagina van het Homeopathy Research Institute (Engelstalig).
Veel onderzoek is ook in het Nederlands samengevat en becommentarieerd door medewerkers van de KVHN (zie hierboven). Dat kun je lezen op de pagina wetenschappelijk onderzoek op de website van de KVHN.