Het homeopatisch consult

Om een goede behandeling te kunnen doen, heeft een homeopaat veel informatie nodig. Veel meer dan wat er bijvoorbeeld in een 10 minuten gesprekje bij de huisarts kan worden verstrekt. Die uitgebreide informatie is noodzakelijk om uiteindelijk te kunnen bepalen welk geneesmiddel het best passend is bij de klachten van de patiënt.

Het eerste consult

In het eerst consult moet de homeopaat een zo helder mogelijk beeld krijgen van de patiënt en zijn of haar ziekte-toestand. In dat gesprek, dat anderhalf tot twee uur kan duren, moet inzicht verkregen worden in alle klachten, eigenaardigheden én de ziektegeschiedenis van de patiënt.

Wat wordt er allemaal besproken? 

Niet alleen de klacht(en) waarvoor de patiënt bij de homeopaat komt is onderwerp van het gesprek, maar ook alle bestaande kleinere lichamelijke klachten, eventuele angsten, irritaties, eigenaardigheden, leefgewoonten, eetgewoonten, slaappatroon, enzovoort. Daarnaast wil de homeopaat weten op welke manier eventuele klachten verbeteren of verergeren, waardoor ze ontstaan, hoe lang ze al bestaan, wat de mogelijke oorzaken zijn, wat er eventueel aan vooraf ging, de vroegere ziektegeschiedenis, mogelijke familiekwalen, enzovoort.
Zo krijgt de homeopaat inzicht in wie hij voor zich heeft en hoe de gezondheid zich in de loop van de jaren ontwikkeld heeft tot op het moment van het consult. 
Aan het einde van het consult krijgt de patiënt of een geneesmiddel mee of de homeopaat moet nog wat uitzoekwerk doen alvorens hij een geneesmiddelvoorschrift kan maken. In dat laatste geval kan het geneesmiddel opgehaald of opgestuurd worden. 

Tussentijds contact

Omdat mensen de neiging hebben details van hun lichamelijk ongenoegen of welzijn snel te vergeten én omdat klachten die overgaan ook snel vergeten worden is het noodzakelijk dat de patiënt en de homeopaat na 10 tot 14 dagen contact hebben. Meestal zal dat telefonisch zijn, soms per email. In dat contact vraagt de homeopaat aan de patiënt te vertellen wat de eerste reacties waren na het innemen van het geneesmiddel. Aan de hand van die reacties (ook de ogenschijnlijk onbeduidende reacties zijn van belang) kan de homeopaat bepalen of het gekozen geneesmiddel de juiste impuls is geweest op weg naar genezing. Aan de hand van dat eerste verslag kan ook het inname voorschrift bijgesteld worden. Bijvoorbeeld vaker of minder vaak innemen, of mogelijk een sterker werkende versie van hetzelfde middel, enzovoort.

Vervolgconsult 

Na vaak 5 tot 6 weken (de gemiddelde werkingsduur van een geneesmiddel) vindt er een vervolgconsult plaats. De homeopaat en patiënt hebben dan opnieuw een gesprek om te zien hoe het middel gewerkt heeft en of alle klachten al opgelost zijn of niet. Zo niet dan wordt er gekeken wat de volgende stap moet zijn.
Afhankelijk van de klachten kan een behandeling zo ongeveer tussen een half jaar en vijf jaar duren met consulten eens in de paar weken tot soms maanden. Hoe ernstiger en hoe langer de klachten (of de geschiedenis van klachten) bestaan, hoe langer de behandeling over het algemeen duurt. Er zijn echter uitzonderingen. Soms blijkt het eerste middel zo juist gekozen dat alle klachten verdwijnen. Maar soms ook is de verstoring van de gezondheid zo fundamenteel dat niet alle kwalen overgaan.

Een homeopaat vinden....

Denk ja na het lezen van de informatie op deze website dat homeopathie misschien iets voor jou is is?
Dan kun je op een aantal plekken informatie vinden over een homeopaat bij jou in de buurt.

  • Hier vind je de aan onze opleiding afgestudeerde homeopaten. Uiteraard van harte aanbevolen.
  • Is er geen bij jou in de buurt? Dan zou je kunnen kijken op de website van de vakvereniging: de NVKH. Daar kun je zoeken op postcode en woonplaats.
  • Of je kunt kijken op de website van de al eerder genoemde KVHN
  • Of je kunt ons een mailtje sturen dan kijken wij of we iemand bij jou in de buurt weten